เบ็ญจะมะมหาราช Science Test 2560
สอบ 25 พ.ย. 2560 ไม่รับสมัครหน้างาน
เอกสารในการเข้าสอบใช้ บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
 
Science Test
แผนผังห้องสอบ  
ประกาศการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปี 2560  
go top