เบ็ญจะมะมหาราช Science Test 2560
Science Test 2561
เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 
Science Test
ประกาศการรับรางวัล ปี 2560  
หนังสือเชิญรับเกียรติบัตร ปี 2560  
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2560  
ทำเนียบคนเก่ง ปี 2560  
ประกาศการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปี 2560  
go top
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร่วมกับ  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
เลขที่ 600 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 089-7162277, 086-5774934 หรือ 087-6770737
mail: bensciencetest@gmail.com
โดยจ่ายเงินค่าสมัครด้วยการฝากเงินเข้าบัญชี ธ. กรุงไทย สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 850-0-11215-8 (ครูปริยัติ แก่นอาสา)