เบ็ญจะมะมหาราช Science Test 2561
 

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการสอบวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ป.6  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ม.1  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ม.2  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ม.3  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ม.6  
ประกาศการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปี 2561  
go top