RUN for BEN

 
กรุณากรอก ชื่อ-สกุล
กรุณากรอก วว/ดด/ปปปป เกิดรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
กรุณากรอก เลขบัตรประชาชนรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง
ชาย
หญิง
โปรดเลือกเพศ
โปรดกรอก กรุ๊ปเลือด
Junior (2 กม.) ค่าสมัคร 300 บาท
ไม่เกิน 12 ปี
Fun Run (4 กม.) ค่าสมัคร 400 บาท
13 - 19 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
Mini Marathon (10 กม.) ค่าสมัคร 500 บาท
13 - 19 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท
Junior (2 กม.) เฉพาะ VIP
Fun Run (4 กม.) เฉพาะ VIP
Mini Marathon (10 กม.) เฉพาะ VIP
โปรดเลือกประเภทกิจกรรม
โปรดกรอก เบอร์โทร
โปรดกรอก ชื่อบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
โปรดกรอก เบอร์โทรบุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
SS (รอบอก 34" ยาว 26")
S (รอบอก 36" ยาว 27")
M (รอบอก 38" ยาว 28")
L (รอบอก 40" ยาว 29")
XL (รอบอก 42" ยาว 30")
2XL (รอบอก 44" ยาว 31")
3XL (รอบอก 46" ยาว 32")
โปรดขนาดเสื้อ
รับเอง
ส่งทางไปรษณีย์(ค่าจัดส่ง 50 บาท)
**  หลังเสร็จสิ้นงานวิ่ง  **
กรณีที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในการวิ่งเท่านั้น
  ที่อยู่จัดส่ง:
โปรดเลือกวิธีรับเสื้อ
การโอนเงินค่าสมัคร
บัญชี : ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนชยางกูร
ชื่อบัญชี : โครงการ RUN FOR BEN
บัญชีเลขที่ : 321-0-536228
โปรดแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน