สำรวจแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนชั้น ม.3(บ.ม.) ทุกคนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ตอบแบบสำรวจแผนการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดแผนการเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

(GPA 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน)
 • EP(ม.ปลาย) 23
 • EEP 168
 • FLAP 48
 • วคทส. 45
 • YSP(ม.ปลาย) 41
 • AP(ม.ปลาย) 57
 • ห้องเรียนปกติ

  วิทย์-คณิต

 • วิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2(SML) 138
 • วิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์(SMM) 164
 • วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์(SMC) 26
 • ศิลป์-ภาษา

 • ภาษาฝรั่งเศส 6
 • ภาษาเยอรมัน 6
 • ภาษาจีน 12
 • ภาษาญี่ปุ่น 15
 • ภาษาสเปน 7
 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ(TSoE)

 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ 15
 • ศึกษาต่อที่อื่น 163
 • 73.19%

  หมายเหตุ