สำรวจแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนชั้น ม.3(บ.ม.) ทุกคนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
เลือกแผนการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดชั้นเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

(GPA 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน)
 • EP(ม.ปลาย) 27
 • EEP 201
 • FLAP 73
 • วคทส. 80
 • YSP(ม.ปลาย) 28
 • AP(ม.ปลาย) 54
 • ห้องเรียนปกติ

  วิทย์-คณิต

 • วิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2(SML) 153
 • วิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์(SMM) 210
 • วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์(SMC) 41
 • ศิลป์-ภาษา

 • ภาษาฝรั่งเศส 19
 • ภาษาเยอรมัน 15
 • ภาษาจีน 19
 • ภาษาญี่ปุ่น 25
 • ภาษาสเปน 11
 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ(TSoE)

 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ 35
 • 91.28%

  หมายเหตุ