สำรวจแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนชั้น ม.3(บ.ม.) ทุกคนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ตอบแบบสำรวจแผนการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดแผนการเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

(GPA 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน)
 • EP(ม.ปลาย) 25
 • EEP 172
 • FLAP 54
 • วคทส. 47
 • YSP(ม.ปลาย) 44
 • AP(ม.ปลาย) 58
 • ห้องเรียนปกติ

  วิทย์-คณิต

 • วิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2(SML) 146
 • วิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์(SMM) 194
 • วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์(SMC) 24
 • ศิลป์-ภาษา

 • ภาษาฝรั่งเศส 4
 • ภาษาเยอรมัน 8
 • ภาษาจีน 11
 • ภาษาญี่ปุ่น 17
 • ภาษาสเปน 6
 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ(TSoE)

 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ 12
 • ศึกษาต่อที่อื่น 131
 • 78.45%

  หมายเหตุ