สำรวจแผนการเรียน

ม.4 ปีการศึกษา 2560

ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 ให้เลือกแผนการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดชั้นเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

(GPA 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน)
 • EP 11
 • EEP 148
 • FLAP 38
 • วคทส. 73
 • ห้องเรียนปกติ

  วิทย์-คณิต

 • วิชาเพิ่มเติมภาษาที่ 2 (จ,ฝ,ย,ญ) 220
 • วิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 233
 • วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 44
 • ศิลป์-ภาษา

 • ภาษาฝรั่งเศส 11
 • ภาษาเยอรมัน 26
 • ภาษาจีน 5
 • ภาษาญี่ปุ่น 24
 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ

 • ภาษาไทย-สังคม-อังกฤษ 20
 • 88%

  ในห้องเรียนปกติกรณีที่มีนักเรียนเลือกเกินจำนวนที่รับจะใช้คะแนน O-NET รวม 5 วิชาตัดสิน