ระบบติดตามนักเรียน

**
**

สรุปการส่งแบบติดตามฯ

สถิติส่ง แบบฯ ม.1

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เดือน จำนวนวัน 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15
พ.ค.60 13                              
มิ.ย.60 2                              
รวม 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# วันที่ 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15
1 15-05-2017                              
2 16-05-2017                              
3 17-05-2017                              
4 18-05-2017                              
5 19-05-2017                              
6 22-05-2017                              
7 23-05-2017                              
8 24-05-2017                              
9 25-05-2017                              
10 26-05-2017                              
11 29-05-2017                              
12 30-05-2017                              
13 31-05-2017                              
14 01-06-2017                              
15 02-06-2017                              
  รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

URL Counter